Вітаємо Вас Гість | RSS
Реєстрація | Вхід

Темы для Юкоз

Поділитися

Меню сайту

Розпорядок роботи

ІІ семестр: 15.01.2020р. по 29.05.2020р

Канікули та вихідні
23.03 по 29.03.2020р./Великдень та весняні свята/
----------
Останній дзвоник
29 травня 2020 р

Форма входу

Категорії розділу
Методична робота [0]
Атестація [6]
Нормативні документи [3]
Навчальні матеріали [0]

Пошук

Наше опитування
Оцініть наш сайт
Всього відповідей: 141

Друзі сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » Статті » Вчителю » Нормативні документи

Закон України "Про освіту"
 З А К О Н У К Р А Ї Н И
 ПРО ОСВІТУ
 Освіта - основа інтелектуального, культурного, духовного,
соціального, економічного розвитку суспільства і держави.
 Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та
найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і
фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей,
формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору,
збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного
потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу,
забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.
 Освіта в Україні грунтується на засадах гуманізму,
демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і
народами.

 Розділ I

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1. Законодавство України про освіту

 Законодавство України про освіту базується на Конституції
України ( 888-09 ) і складається з цього Закону, інших актів
законодавства України.

 Стаття 2. Завдання законодавства України про освіту

 Завданням законодавства України про освіту є регулювання
суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної,
наукової, загальнокультурної підготовки громадян України.

 Стаття 3. Право громадян України на освіту

 1. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх
державних навчальних закладах незалежно від статі, раси,
національності, соціального і майнового стану, роду та характеру
занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення
до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та
інших обставин. Це право забезпечується:
 розгалуженою мережею закладів освіти, заснованих на державній
та інших формах власності, наукових установ, закладів
післядипломної освіти;
 відкритим характером закладів освіти, створенням умов для
вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей,
інтересів громадянина;
 різними формами навчання - очною, вечірньою, заочною,
екстернатом, а також педагогічним патронажем.

 2. Держава здійснює соціальний захист вихованців, учнів,
студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів,
аспірантів, докторантів та інших осіб незалежно від форм їх
навчання і типів закладів освіти, де вони навчаються, сприяє
здобуттю освіти в домашніх умовах.

 3. Для одержання документа про освіту громадяни мають право
на державну атестацію.

 4. Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають
освіту в закладах освіти України відповідно до чинного
законодавства та міжнародних договорів.

 Стаття 4. Державна політика в галузі освіти

 1. Україна визнає освіту пріоритетною сферою
соціально-економічного, духовного і культурного розвитку
суспільства.

 2. Державна політика в галузі освіти визначається Верховною
Радою України відповідно до Конституції України і здійснюється
органами державної виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування.

 Стаття 5. Державний контроль за діяльністю закладів освіти

 Державний контроль за діяльністю закладів освіти незалежно
від форм власності здійснюється з метою забезпечення реалізації
єдиної державної політики у галузі освіти. Державний контроль
проводиться центральними і місцевими органами управління освітою
та Державною інспекцією закладів освіти при Міністерстві освіти
України. Положення про центральні державні органи управління
освітою, про Державну інспекцію закладів освіти при Міністерстві
освіти України затверджуються Кабінетом Міністрів України.

 Стаття 6. Основні принципи освіти

 Основними принципами освіти в Україні є:
 доступність для кожного громадянина усіх форм і типів
освітніх послуг, що надаються державою;
 рівність умов кожної людини для повної реалізації її
здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських
духовних цінностей;
 органічний зв'язок із світовою та національною історією,
культурою, традиціями;
 незалежність освіти від політичних партій, громадських і
релігійних організацій;
 науковий, світський характер освіти;
 інтеграція з наукою і виробництвом;
 взаємозв'язок з освітою інших країн;
 гнучкість і прогностичність системи освіти;
 єдність і наступність системи освіти;
 безперервність і різноманітність освіти;
 поєднання державного управління і громадського самоврядування
в освіті.

 Стаття 7. Мова освіти

 Мова освіти визначається Конституцією України, Законом
Української РСР "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ).

 Стаття 8. Навчально-виховний процес і громадсько-політична
 діяльність у закладах освіти

 1. Навчально-виховний процес у закладах освіти є вільним від
втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій.

 2. Залучення учнів, студентів до участі в політичних акціях і
релігійних заходах під час навчально-виховного процесу не
допускається.

 3. Належність особи до будь-якої політичної партії,
громадської, релігійної організації, що діють відповідно до
Конституції України ( 888-09 ), не є перешкодою для її участі в
навчально-виховному процесі.

 4. Учні, студенти, працівники освіти можуть створювати у
закладах освіти первинні осередки об'єднань громадян, членами яких
вони є.

 Стаття 9. Заклади освіти і церква (релігійні організації)

 Заклади освіти в Україні незалежно від форм власності
відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський
характер, крім закладів освіти, заснованих релігійними
організаціями.

 Стаття 10. Управління освітою

 1. В Україні для управління освітою створюються система
державних органів управління і органи громадського самоврядування.

 2. Органи управління освітою і громадського самоврядування
діють у межах повноважень, визначених законодавством.

 Стаття 11. Органи управління освітою

 До державних органів управління освітою в Україні належать:
 Міністерство освіти України;
 міністерства і відомства України, яким підпорядковані заклади
освіти;
 Вища атестаційна комісія України;
 Міністерство освіти Автономної Республіки Крим;
 місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою.

 Стаття 12. Повноваження Міністерства освіти України та
 міністерств і відомств України, яким
 підпорядковані заклади освіти

 1. Міністерство освіти України є центральним органом
державної виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері
освіти.
 Міністерство освіти України:
 бере участь у визначенні державної політики в галузі освіти,
науки, професійної підготовки кадрів, розробляє програми розвитку
освіти, державні стандарти освіти;
 встановлює державні стандарти знань з кожного предмета;
 визначає мінімальні нормативи матеріально-технічного,
фінансового забезпечення закладів освіти;
 здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за
дотриманням державних стандартів освіти, державне інспектування;
 забезпечує зв'язок із закладами освіти, державними органами
інших країн з питань, які входять до його компетенції;
 проводить акредитацію вищих та професійно-технічних закладів
освіти незалежно від форм власності та підпорядкування, видає їм
ліцензії, сертифікати;
 формує і розміщує державне замовлення на підготовку
спеціалістів з вищою освітою;
 розробляє умови прийому до закладів освіти;
 забезпечує випуск підручників, посібників, методичної
літератури;
 розробляє проекти положень про заклади освіти, що
затверджуються Кабінетом Міністрів України;
 організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних
працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій,
педагогічних та вчених звань;
 разом з іншими міністерствами і відомствами, яким
підпорядковані заклади освіти, Міністерством освіти Автономної
Республіки Крим реалізує державну політику в галузі освіти,
здійснює контроль за її практичним втіленням, дотриманням актів
законодавства про освіту в усіх закладах освіти незалежно від форм
власності та підпорядкування;
 здійснює керівництво державними закладами освіти.
 Акти Міністерства освіти України, прийняті у межах його
повноважень, є обов'язковими для міністерств і відомств, яким
підпорядковані заклади освіти, Міністерства освіти Автономної
Республіки Крим, місцевих органів державної виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів
управління освітою, закладів освіти незалежно від форм власності.
 Міністерство освіти України забезпечує організацію роботи з
фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи в
навчальних закладах усіх типів і рівнів акредитації, здійснює
науково-методичне забезпечення цієї роботи в ході навчального
процесу і в позанавчальний час. ( Частину першу статті 12
доповнено абзацом згідно із Законом N 178-XIV ( 178-14 ) від
14.10.98 )

 2. Міністерства і відомства, яким підпорядковані заклади
освіти, разом з Міністерством освіти України беруть участь у
здійсненні державної політики в галузі освіти, науки, професійної
підготовки кадрів, у проведенні державного інспектування та
акредитації закладів освіти, здійснюють контрольні функції по
дотриманню вимог щодо якості освіти, забезпечують зв'язок із
закладами освіти та державними органами інших країн з питань, що
належать до їх компетенції, організовують впровадження у практику
досягнень науки і передового досвіду.
 Акти міністерств і відомств, яким підпорядковані заклади
освіти, прийняті у межах їх компетенції, є обов'язковими для
місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, підпорядкованих їм органів управління освітою,
закладів освіти відповідного профілю незалежно від форм власності.

 3. Міністерство освіти Автономної Республіки Крим здійснює
повноваження керівництва освітою, крім повноважень, віднесених до
компетенції Міністерства освіти України, міністерств і відомств,
яким підпорядковані заклади освіти.

 4. Інші повноваження Міністерства освіти України, міністерств
і відомств України, яким підпорядковані заклади освіти,
визначаються положеннями про них.

 Стаття 13. Повноваження Вищої атестаційної комісії України

 Вища атестаційна комісія України організовує і проводить
атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів, керує роботою по
присудженню наукових ступенів, присвоєнню вченого звання старшого
наукового співробітника.
 Положення про Вищу атестаційну комісію України затверджується
Кабінетом Міністрів України.

 Стаття 14. Повноваження місцевих органів державної
 виконавчої влади та органів місцевого
 самоврядування в галузі освіти

 1. Місцеві органи державної виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування здійснюють державну політику в галузі
освіти і в межах їх компетенції:
 встановлюють, не нижче визначених Міністерством освіти
України мінімальних нормативів, обсяги бюджетного фінансування
закладів освіти, установ, організацій системи освіти, що є
комунальною власністю, та забезпечують фінансування витрат на їх
утримання;
 забезпечують розвиток мережі закладів освіти та установ,
організацій системи освіти, зміцнення їх матеріальної бази,
господарське обслуговування;
 здійснюють соціальний захист працівників освіти, дітей,
учнівської і студентської молоді, створюють умови для їх
виховання, навчання і роботи відповідно до нормативів
матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
 організовують облік дітей дошкільного та шкільного віку,
контролюють виконання вимог щодо навчання дітей у закладах освіти;
 вирішують у встановленому порядку питання, пов'язані з опікою
і піклуванням про неповнолітніх, які залишилися без піклування
батьків, дітей-сиріт, захист їх прав, надання матеріальної та
іншої допомоги;
 створюють належні умови за місцем проживання для виховання
дітей, молоді, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів;
 забезпечують у сільській місцевості регулярне безкоштовне
підвезення до місця навчання і додому дітей дошкільного віку,
учнів та педагогічних працівників;
 організовують професійне консультування молоді та продуктивну
працю учнів;
 визначають потреби, обсяги і розробляють пропозиції щодо
державного замовлення на підготовку робітничих кадрів для регіону.

 2. Місцевими органами державної виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування створюються відповідні органи управління
освітою, діяльність яких спрямовується на:
 управління закладами освіти, що є комунальною власністю;
 організацію навчально-методичного забезпечення закладів
освіти, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних
працівників, їх перепідготовку та атестацію у порядку,
встановленому Міністерством освіти України;
 координацію дій педагогічних, виробничих колективів, сім'ї,
громадськості з питань навчання і виховання дітей;
 визначення потреб, розроблення пропозицій щодо державного
контракту і формування регіонального замовлення на педагогічні
кадри, укладання договорів на їх підготовку;
 контроль за дотриманням вимог щодо змісту, рівня і обсягу
освіти, атестацію закладів освіти, що є комунальною власністю.
 Місцеві органи управління освітою у здійсненні своїх
повноважень підпорядковані місцевим органам державної виконавчої
влади, органам місцевого самоврядування та відповідним державним
органам управління освітою у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.

 Стаття 15. Державні стандарти освіти

 1. Державні стандарти освіти встановлюють вимоги до змісту,
обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки в Україні. Вони є
основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня
громадян незалежно від форм одержання освіти.
 Державні стандарти освіти розробляються окремо з кожного
освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня і затверджуються
Кабінетом Міністрів України. Вони підлягають перегляду та
перезатвердженню не рідше як один раз на 10 років.

 2. Відповідність освітніх послуг державним стандартам і
вимогам визначається засновником закладу освіти, Міністерством
освіти України, Міністерством освіти Автономної Республіки Крим,
міністерствами і відомствами, яким підпорядковані заклади освіти,
місцевими органами управління освітою шляхом ліцензування,
інспектування, атестації та акредитації закладів освіти у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

 3. За результатами ліцензування Міністерство освіти України,
Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, місцеві органи
управління освітою у межах своїх повноважень надають закладам
освіти незалежно від форм власності ліцензії на право здійснення
освітньої діяльності відповідно до державних вимог із
встановленням за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними
рівнями обсягів підготовки, які відповідають кадровому,
науково-методичному та матеріально-технічному забезпеченню,
вносять їх до державного реєстру закладів освіти.
 Невиконання або грубе порушення закладом освіти умов і правил
ліцензійної діяльності, подання та розповсюдження недостовірної
інформації щодо її здійснення є підставою для призупинення дії або
анулювання ліцензії.

 4. За результатами акредитації вищих закладів освіти,
закладів післядипломної освіти Міністерство освіти України разом з
міністерствами і відомствами, яким підпорядковані заклади освіти:
 визначає відповідність освітніх послуг державним стандартам
певного освітньо-кваліфікаційного рівня за напрямами
(спеціальностями), надає право видачі документа про освіту
державного зразка;
 встановлює рівень акредитації закладу освіти;
 надає певну автономію закладу освіти відповідно до отриманого
статусу;
 інформує громадськість про якість освітньої та наукової
діяльності вищих закладів освіти;
 вирішує в установленому порядку питання про реорганізацію
вищого закладу освіти з наданням відповідного статусу або його
ліквідацію.

 5. За результатами атестації дошкільних, середніх,
позашкільних та професійно-технічних закладів освіти Міністерство
освіти України, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим,
місцеві органи управління освітою у межах своїх повноважень:
 визначають відповідність освітніх послуг, які надаються
закладами освіти, державним стандартам певного освітнього та
освітньо-кваліфікаційного рівня;
 приймають рішення про створення спеціалізованих закладів
освіти: шкіл, колегіумів, ліцеїв, гімназій тощо;
 вносять пропозиції Міністерству освіти України про надання
відповідного статусу професійно-технічним закладам освіти;
 приймають рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію
закладів освіти.

 6. За особливі досягнення в роботі закладу освіти Президентом
України може бути надано статус національного закладу освіти.

 Стаття 16. Органи громадського самоврядування в освіті

 1. Органами громадського самоврядування в освіті є:
 загальні збори (конференція) колективу закладу освіти;
 районна, міська, обласна конференції педагогічних
працівників, з'їзд працівників освіти Автономної Республіки Крим;
 Всеукраїнський з'їзд працівників освіти.

 2. Органи громадського самоврядування в освіті можуть
об'єднувати учасників навчально-виховного процесу, спеціалістів
певного професійного спрямування.

 3. Органи громадського самоврядування в освіті вносять
пропозиції щодо формування державної політики в галузі освіти,
вирішують у межах своїх повноважень питання навчально-виховної,
науково-дослідної, методичної, економічної і
фінансово-господарської діяльності закладів освіти.
 Повноваження органів громадського самоврядування в освіті
визначає в межах чинного законодавства Міністерство освіти України
за участю представників профспілок, всеукраїнських педагогічних
(освітянських) об'єднань.

 Стаття 17. Самоврядування закладів освіти

 Самоврядування закладів освіти передбачає їх право на:
 самостійне планування роботи, вирішення питань
навчально-виховної, науково-дослідної, методичної, економічної і
фінансово-господарської діяльності;
 участь у формуванні планів прийому учнів, студентів, слухачів
з урахуванням державного контракту (замовлення) та угод
підприємств, установ, організацій, громадян;
 визначення змісту компонента освіти, що надається закладом
освіти понад визначений державою обсяг;
 прийняття на роботу педагогічних, науково-педагогічних,
інженерно-педагогічних та інших працівників, а також фахівців з
інших держав, у тому числі за контрактами;
 самостійне використання усіх видів асигнувань, затвердження
структури і штатного розпису в межах встановленого фонду
заробітної плати;
 здійснення громадського контролю за організацією харчування,
охорони здоров'я, охорони праці в закладах освіти.

 Стаття 18. Умови створення закладів освіти

 1. Заклади освіти створюються органами державної виконавчої
влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами, організаціями незалежно від форм власності,
громадянами відповідно до соціально-економічних, національних,
культурно-освітніх потреб у них за наявності необхідної
матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних
кадрів.

 2. Заклади освіти, засновані на загальнодержавній або
комунальній власності, мають статус державного закладу освіти.

 3. Заклади освіти незалежно від їх статусу і належності
забезпечують якість освіти в обсязі вимог державних стандартів
освіти.

 4. Потреба у вищих закладах освіти незалежно від форм
власності та їх мережа визначаються Кабінетом Міністрів України.
 Потреба в професійно-технічних закладах освіти визначається
Кабінетом Міністрів України, а їх мережа - Міністерством освіти
України.
 Потреба в закладах освіти, заснованих на комунальній
власності, визначається місцевими органами державної виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування.
 Порядок створення, реорганізації та ліквідації закладів
освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 5. Діяльність закладу освіти розпочинається за наявності
ліцензії на здійснення діяльності, пов'язаної з наданням послуг
для одержання освіти і підготовкою фахівців різних рівнів
кваліфікації. Ліцензія видається у порядку, що встановлюється
Кабінетом Міністрів України.

 6. Заклади освіти діють на підставі власних статутів,
затверджених:
 Міністерством освіти України стосовно закладів освіти, що
засновані на загальнодержавній власності і перебувають у його
системі;
 міністерствами, відомствами України, яким підпорядковані
заклади освіти, засновані на загальнодержавній власності, за
погодженням з Міністерством освіти України;
 Міністерством освіти України стосовно вищих закладів освіти,
заснованих на інших формах власності;
 місцевими органами державної виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування стосовно державних закладів освіти, що є
комунальною власністю, і закладів освіти (крім вищих закладів
освіти), заснованих на інших формах власності.

 7. Заклад освіти повинен мати власну назву, в якій
обов'язково вказується його тип (дитячий садок, школа, гімназія,
ліцей, колегіум, коледж, інститут, консерваторія, академія,
університет чи інше) та організаційно-правова форма.

 Стаття 19. Наукове і методичне забезпечення освіти

 Наукове і методичне забезпечення освіти здійснюють
Міністерство освіти України, Національна Академія наук України,
Академія педагогічних наук України, міністерства і відомства, яким
підпорядковані заклади освіти, Міністерство освіти Автономної
Республіки Крим, вищі заклади освіти, академічні, галузеві
науково-дослідні інститути, заклади післядипломної освіти, інші
науково-методичні і методичні установи у взаємодії з відповідними
підприємствами, творчими спілками, асоціаціями, товариствами,
громадськими науковими організаціями.

 Стаття 20. Керівник закладу освіти

 1. Заклад освіти очолює його керівник (завідуючий, директор,
ректор, президент тощо).

 2. Керівники закладів освіти, що є загальнодержавною
власністю і підпорядковані Міністерству освіти України, обираються
за конкурсом і призначаються на посаду Міністерством освіти
України шляхом укладання з ними контракту відповідно до порядку,
що затверджується Кабінетом Міністрів України.

 3. Керівники закладів освіти, що є загальнодержавною
власністю і підпорядковані іншим міністерствам і відомствам
України, обираються за конкурсом і призначаються на посаду (за
попереднім погодженням з Міністерством освіти України)
відповідними міністерствами і відомствами України шляхом укладання
з ними контракту.

 4. Керівники закладів освіти, що є комунальною власністю,
призначаються Міністерством освіти Автономної Республіки Крим,
відповідними обласними, міськими, районними органами управління
освітою за попереднім погодженням з місцевими органами державної
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 5. Керівники закладів освіти, заснованих на інших формах
власності, призначаються їх засновниками або уповноваженими ними
органами за попереднім погодженням з відповідними органами
управління освітою місцевих органів державної виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування.

 6. Керівники вищих закладів освіти щорічно звітують перед
загальними зборами (конференцією) колективу закладу освіти.

 Стаття 21. Психологічна служба в системі освіти

 У системі освіти діє державна психологічна служба.
Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах
освіти здійснюють практичні психологи. За своїм статусом практичні
психологи належать до педагогічних працівників.

 Стаття 22. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти

 Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє
взаємодії закладів освіти, сім'ї і суспільства у вихованні дітей,
їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує
консультативну допомогу батькам, особам, які їх замінюють.
Педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами. За
своїм статусом соціальні педагоги належать до педагогічних
працівників.

 Стаття 23. Участь діячів науки, культури та представників
 інших сфер діяльності у навчально-виховній
 роботі

 Діячі науки, культури та представники інших сфер діяльності
за рішенням закладу освіти можуть брати участь у
навчально-виховній роботі, керівництві учнівськими, студентськими
об'єднаннями за інтересами, сприяти інтелектуальному, культурному
розвитку учнівської, студентської молоді, подавати консультаційну
допомогу педагогам.

 Стаття 24. Організація медичного обслуговування у системі
 освіти

 Організація безкоштовного медичного обслуговування в системі
освіти забезпечується місцевими органами державної виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування, здійснюється закладами
Міністерства охорони здоров'я України, відомчими закладами охорони
здоров'я відповідно до чинного законодавства.

 Стаття 25. Організація харчування в закладах освіти

 Організація та відповідальність за харчування у державних
закладах освіти покладаються на місцеві органи державної
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, міністерства
і відомства України, яким підпорядковані заклади освіти,
керівників закладів освіти і здійснюються за рахунок бюджетних
асигнувань.
 Харчування у закладах освіти інших форм власності
організовують засновник і керівник закладу.
 Контроль та державний нагляд за якістю харчування
покладається на органи охорони здоров'я.

 Стаття 26. Забезпечення безпечних і нешкідливих умов
 навчання, праці та виховання

 Забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та
виховання у закладах освіти покладається на їх власника або
уповноважений ним орган, керівника закладу освіти.

 Стаття 27. Документи про освіту

 Випускнику державного або іншого акредитованого
(атестованого) закладу освіти видається відповідний документ про
освіту встановленого зразка.
 Зразки документів про освіту затверджуються Кабінетом
Міністрів України.

 Розділ II

 СИСТЕМА ОСВІТИ

 Стаття 28. Поняття системи освіти

 Система освіти складається із закладів освіти, наукових,
науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих
підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та
самоврядування в галузі освіти.

 Стаття 29. Структура освіти

 Структура освіти включає:
 дошкільну освіту;
 загальну середню освіту;
 позашкільну освіту;
 професійно-технічну освіту;
 вищу освіту;
 післядипломну освіту;
 аспірантуру;
 докторантуру;
 самоосвіту.

 Стаття 30. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні

 1. В Україні встановлюються такі освітні рівні:
 початкова загальна освіта;
 базова загальна середня освіта;
 повна загальна середня освіта;
 професійно-технічна освіта;
 базова вища освіта;
 повна вища освіта.

 2. В Україні встановлюються такі освітньо-кваліфікаційні
рівні:
 кваліфікований робітник;
 молодший спеціаліст;
 бакалавр;
 спеціаліст, магістр.
 Положення про освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні
(ступеневу освіту) затверджується Кабінетом Міністрів України.

 Стаття 31. Наукові ступені

 1. Науковими ступенями є:
 кандидат наук;
 доктор наук.

 2. Наукові ступені кандидата і доктора наук присуджуються
спеціалізованими вченими радами вищих закладів освіти, наукових
установ та організацій у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.

 Стаття 32. Вчені звання

 1. Вченими званнями є:
 старший науковий співробітник;
 доцент;
 професор.

 2. Вчені звання старший науковий співробітник, доцент,
професор присвоюються на основі рішень вчених рад вищих закладів
освіти, наукових установ і організацій у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.

 Стаття 33. Дошкільна освіта

 Дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім'ї, дошкільних
закладах освіти у взаємодії з сім'єю і мають на меті забезпечення
фізичного, психічного здоров'я дітей, їх всебічного розвитку,
набуття життєвого досвіду, вироблення умінь, навичок, необхідних
для подальшого навчання.

 Стаття 34. Дошкільні навчальні заклади

 Дошкільними навчальними закладами є:

 дошкільні навчальні заклади (ясла);

 дошкільні навчальні заклади (ясла-садки);

 дошкільні навчальні заклади (дитячі садки);

 дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу;

 будинки дитини;

 дошкільні навчальні заклади (дитячі будинки) інтернатного
типу;

 дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) сімейного типу;

 дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого типу;

 дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини);

 дитячі будинки сімейного типу.

 Прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за
бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.
( Стаття 34 в редакції Закону N 2628-III ( 2628-14 ) від
11.07.2001 )

 Стаття 35. Загальна середня освіта

 1. Загальна середня освіта забезпечує всебічний розвиток
дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, трудову
підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської
моралі, засвоєння визначеного суспільними, національно-культурними
потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і
виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення.

 2. Держава гарантує молоді право на отримання повної
загальної середньої освіти і оплачує її здобуття. Повна загальна
середня освіта в Україні є обов'язковою і може отримуватись у
різних типах закладів освіти.

 3. За рахунок коштів підприємств, установ і організацій,
батьків та інших добровільних внесків можуть вводитися додаткові
навчальні курси понад обсяг, визначений державним стандартом для
відповідного освітнього рівня.

 Стаття 36. Середні заклади освіти

 1. Основним видом середніх закладів освіти є середня
загальноосвітня школа трьох ступенів: перший - початкова школа, що
забезпечує початкову загальну освіту, другий - основна школа, що
забезпечує базову загальну середню освіту, третій - старша школа,
що забезпечує повну загальну середню освіту.

 2. Школи кожного з трьох ступенів можуть функціонувати разом
або самостійно.

 3. Навчання у середній загальноосвітній школі починається з
шести- або семирічного віку.

 4. Школи першого ступеня у сільській місцевості створюються
незалежно від наявної кількості учнів. Відкриття таких шкіл, а
також самостійних класів у них здійснюється за рішенням місцевих
органів державної виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування.

 5. За рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування для задоволення освітніх потреб населення
можуть створюватися навчально-виховні комплекси "дошкільний
навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад",
"загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний
заклад" або об'єднання з іншими навчальними закладами, а також
загальноосвітні навчальні заклади та групи продовженого дня.
( Частина п'ята статті 36 в редакції Закону N 2628-III ( 2628-14 )
від 11.07.2001 )

 6. Для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей
створюються профільні класи (з поглибленим вивченням окремих
предметів або початкової допрофесійної підготовки), спеціалізовані
школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні типи
навчально-виховних комплексів, об'єднань. Особливо обдарованим
дітям держава надає підтримку і заохочення (стипендії, направлення
на навчання і стажування до провідних вітчизняних та закордонних
освітніх, культурних центрів).

 7. Для здобуття загальної середньої освіти можуть
створюватися вечірні (змінні) школи, а також класи, групи з очною,
заочною формами навчання при загальноосвітніх школах.

 8. Бажаючим надається право і створюються умови для
прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.

 Стаття 37. Заклади освіти для громадян, які потребують
 соціальної допомоги та реабілітації

 1. Для дітей, які не мають необхідних умов для виховання і
навчання в сім'ї, створюються загальноосвітні школи-інтернати.

 2. Для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування
батьків, створюються школи-інтернати, дитячі будинки, в тому числі
сімейного типу, з повним державним утриманням.

 3. Для дітей, які потребують тривалого лікування, створюються
дошкільні заклади освіти, загальноосвітні санаторні
школи-інтернати, дитячі будинки. Навчальні заняття з такими дітьми
проводяться також у лікарнях, санаторіях, вдома.

 4. Для осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому
розвитку і не можуть навчатися в масових закладах освіти,
створюються спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи,
дитячі будинки, дошкільні та інші заклади освіти з утриманням за
рахунок держави.

 5. Для дітей і підлітків, які потребують особливих умов
виховання, створюються загальноосвітні школи і професійно-технічні
училища соціальної реабілітації.

 Стаття 38. Позашкільна освіта

 1. Позашкільна освіта та виховання є частиною структури
освіти і спрямовуються на розвиток здібностей, талантів дітей,
учнівської та студентської молоді, задоволення їх інтересів,
духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

 2. Позашкільна освіта та виховання здійснюються закладами
освіти, сім'єю, трудовими колективами, громадськими організаціями,
товариствами, фондами і грунтуються на принципі добровільності
вибору типів закладів, видів діяльності.

 3. Держава забезпечує умови для одержання учнями і молоддю
позашкільної освіти.

 Стаття 39. Позашкільні заклади освіти

 1. До позашкільних закладів освіти належать: палаци, будинки,
центри, станції дитячої, юнацької творчості, учнівські та
студентські клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтв,
студії, початкові спеціалізовані мистецькі заклади освіти,
бібліотеки, оздоровчі та інші заклади.

 2. Для здійснення навчально-виховної роботи позашкільним
закладам освіти надаються спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі
та інші заклади безкоштовно та на пільгових умовах. Порядок їх
надання визначається місцевими органами державної виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування.

 Стаття 40. Професійно-технічна освіта

 1. Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами
професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей,
перепідготовку, підвищення їх професійної кваліфікації.

 2. Професійно-технічна освіта громадян здійснюється на базі
повної загальної середньої освіти або базової загальної середньої
освіти з наданням можливості здобувати повну загальну середню
освіту.

 3. Громадяни, які потребують соціальної допомоги і
реабілітації, а також громадяни, які навчаються окремим професіям
за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, можуть
отримувати професію не маючи базової загальної середньої освіти.

 Стаття 41. Професійно-технічні заклади освіти

 1. Професійно-технічними закладами освіти є:
професійно-технічне училище, професійно-художнє училище,
професійне училище соціальної реабілітації, училище-агрофірма,
училище-завод, вище професійне училище, навчально-виробничий
центр, центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів,
навчально-курсовий комбінат, інші типи закладів, що надають
робітничу професію.

 2. Професійно-технічні заклади освіти можуть мати денні,
вечірні відділення, створювати і входити в різні комплекси,
об'єднання.

 3. Професійно-технічні заклади освіти здійснюють підготовку,
перепідготовку і підвищення кваліфікації громадян за державним
контрактом, а також за угодами з підприємствами, об'єднаннями,
установами, організаціями, окремими громадянами.

 4. Професійно-технічні заклади освіти можуть мати одне або
декілька базових підприємств, об'єднань, організацій, для яких
вони готують робітничі кадри. Відносини з базовими підприємствами,
об'єднаннями та організаціями регулюються відповідно до укладених
угод.

 5. Учні державних професійно-технічних закладів освіти із
числа дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, і
дітей, які потребують особливих умов виховання, перебувають на
повному утриманні держави, інші учні зазначених закладів освіти
забезпечуються безкоштовним харчуванням і стипендією. Порядок
повного державного утримання та забезпечення учнів державних
професійно-технічних закладів освіти безкоштовним харчуванням і
стипендією визначається Кабінетом Міністрів України.

 6. Випускникам професійно-технічних закладів освіти
відповідно до їх освітньо-кваліфікаційного рівня присвоюється
кваліфікація "кваліфікований робітник" з набутої професії
відповідного розряду (категорії).
 Випускникам вищих професійних училищ може присвоюватися
кваліфікація "молодший спеціаліст".

 7. Громадяни можуть також одержати професію, підвищити
кваліфікацію, пройти перепідготовку безпосередньо на виробництві.

 Стаття 42. Вища освіта

 1. Вища освіта забезпечує фундаментальну, наукову, професійну
та практичну підготовку, здобуття громадянами
освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликань,
інтересів і здібностей, удосконалення наукової та професійної
підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації.

 2. Вища освіта здійснюється на базі повної загальної
середньої освіти. До вищих закладів освіти, що здійснюють
підготовку молодших спеціалістів, можуть прийматися особи, які
мають базову загальну середню освіту.

 3. Підготовка фахівців у вищих закладах освіти може
проводитися з відривом (очна), без відриву від виробництва
(вечірня, заочна), шляхом поєднання цих форм, а з окремих
спеціальностей - екстерном.
 Держава створює умови громадянам України для реалізації їх
права на здобуття вищої освіти.
 Навчання у вищих закладах освіти державної форми власності
оплачується державою, за винятком випадків, передбачених частиною
четвертою статті 61 цього Закону, у вищих закладах освіти інших
форм власності - юридичними та фізичними особами.
 Прийом громадян до вищих закладів освіти проводиться на
конкурсній основі відповідно до здібностей незалежно від форми
власності закладу освіти та джерел оплати за навчання.
 Контроль за дотриманням принципів соціальної справедливості
та законності при прийомі громадян до вищих закладів освіти
здійснюється органами, уповноваженими цим Законом.

 4. Особливо обдарованим студентам забезпечується навчання та
стажування за індивідуальними планами, встановлення спеціальних
державних стипендій, створення умов для навчання за кордоном.

 Стаття 43. Вищі заклади освіти

 1. Вищими закладами освіти є: технікум (училище), коледж,
інститут, консерваторія, академія, університет та інші.

 2. Відповідно до статусу вищих закладів освіти встановлено
чотири рівні акредитації:
 перший рівень - технікум, училище, інші прирівняні до них
вищі заклади освіти;
 другий рівень - коледж, інші прирівняні до нього вищі заклади
освіти;
 третій і четвертий рівні (залежно від наслідків акредитації)
- інститут, консерваторія, академія, університет.

 3. Вищі заклади освіти здійснюють підготовку фахівців за
такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:
 молодший спеціаліст - забезпечують технікуми, училища, інші
вищі заклади освіти першого рівня акредитації;
 бакалавр - забезпечують коледжі, інші вищі заклади освіти
другого рівня акредитації;
 спеціаліст, магістр - забезпечують вищі заклади освіти
третього і четвертого рівнів акредитації.

 4. Вищі заклади освіти певного рівня акредитації можуть
здійснювати підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними
рівнями, які забезпечують заклади освіти нижчого рівня
акредитації.
 5. Вищі заклади освіти у встановленому порядку можуть
створювати різні типи навчально-науково-виробничих комплексів,
об'єднань, центрів, інститутів, філій, коледжів, ліцеїв, гімназій.

 Стаття 44. Напрями діяльності вищого закладу освіти

 1. Основними напрямами діяльності вищого закладу освіти є:
 підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;
 підготовка та атестація наукових, науково-педагогічних
кадрів;
 науково-дослідна робота;
 спеціалізація, підвищення кваліфікації, перепідготовка
кадрів;
 культурно-освітня, методична, видавнича,
фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота;
 здійснення зовнішніх зв'язків.

 2. Вищі заклади освіти здійснюють свою діяльність за
державним контрактом (замовленням) та угодами як основною формою
регулювання відносин між закладами освіти та підприємствами,
установами, організаціями, громадянами.

 Стаття 45. Наукова діяльність у системі вищої освіти

 1. Наукова діяльність у системі вищої освіти включає
виконання науково-дослідних робіт, підготовку наукових і
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
 Науково-дослідна робота є складовою частиною підготовки
фахівців і здійснюється науковими колективами, окремими вченими за
договорами, контрактами, замовленнями, програмами, проектами. Для
цього створюються наукові, науково-виробничі підрозділи,
об'єднання, асоціації, технологічні парки, центри нових
інформаційних технологій, науково-технічної творчості та інші
формування.

 2. Держава визнає пріоритет фундаментальних досліджень, що
виконуються у системі освіти.

 Стаття 46. Автономія вищого закладу освіти

 1. Автономія може надаватися вищому закладу освіти відповідно
до рівня акредитації і передбачає права закладу на:
 визначення змісту освіти;
 визначення планів прийому студентів, аспірантів, докторантів
з урахуванням державного контракту (замовлення) та угод з
підприємствами, установами, організаціями, громадянами;
 встановлення і присвоєння вчених звань вищого закладу освіти
четвертого рівня акредитації;
 інші повноваження, що делегують вищому закладу освіти
відповідно до його статусу державні органи управління освітою.

 2. Вищий заклад освіти може делегувати окремі свої
повноваження державним органам управління освітою.

 Стаття 47. Післядипломна освіта (спеціалізація, стажування,
 клінічна ординатура, підвищення кваліфікації та
 перепідготовка кадрів)

 1. Післядипломна освіта забезпечує одержання нової
кваліфікації, нової спеціальності та професії на основі раніше
здобутої у закладі освіти і досвіду практичної роботи, поглиблення
професійних знань, умінь за спеціальністю, професією.

 2. Післядипломна освіта здійснюється закладами післядипломної
освіти на договірних засадах з підприємствами, установами,
організаціями з урахуванням державного контракту (замовлення).

 3. Форми, терміни і зміст навчання, методичної та
науково-дослідної діяльності визначаються закладами післядипломної
освіти за погодженням із замовником.

 Стаття 48. Заклади післядипломної освіти

 1. До закладів післядипломної освіти належать:
 академії, інститути (центри) підвищення кваліфікації,
перепідготовки, вдосконалення, навчально-курсові комбінати;
 підрозділи вищих закладів освіти (філіали, факультети,
відділення та інші);
 професійно-технічні заклади освіти;
 відповідні підрозділи в організаціях та на підприємствах.

 2. Заклади післядипломної освіти можуть працювати за очною,
вечірньою, заочною формами навчання, мати філіали і вести
науково-дослідну роботу.

 Стаття 49. Самоосвіта громадян

 Для самоосвіти громадян державними органами, підприємствами,
установами, організаціями, об'єднаннями громадян, громадянами
створюються відкриті та народні університети, лекторії,
бібліотеки, центри, клуби, теле-, радіонавчальні програми тощо.


 
Категорія: Нормативні документи | Додав: Tol (28.02.2012)
Переглядів: 2411 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]